Jak cytować publikację

Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej

Format cytowania:
SASIńSKA-KLAS, Teresa. Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej. Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57 Numer 2 (218), p. 162-175, wrz. 2014. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/2-(218)/art/3442/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.008.2329.