Jak cytować publikację

Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej

Format cytowania:
HESS, Agnieszka. Mediatyzacja organizacji pozarządowych w procesie komunikacji politycznej. Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57 Numer 2 (218), p. 251-272, wrz. 2014. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/2-(218)/art/3449/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.014.2335.