Jak cytować publikację

Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej – rola Internetu

Format cytowania:
WINIARSKA-BRODOWSKA, Małgorzata. Komunikowanie polityczne w Unii Europejskiej – rola Internetu. Zeszyty Prasoznawcze, 2014, Tom 57 Numer 2 (218), p. 324-336, wrz. 2014. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2014/2-(218)/art/3461/>. Date accessed: 25 wrz. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/2299-6362PZ.14.018.2339.