Jak cytować publikację

Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem

Format cytowania:
MAJEWSKA, Małgorzata. Słowo też jest lekiem, czyli o komunikacji lekarza z pacjentem. Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58 Numer 2 (222), p. 224-237, pa. 2015. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6036/>. Date accessed: 07 pa. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.018.4128.