Jak cytować publikację

Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych

Format cytowania:
GULLA, Bożena. Zakaz czy nakaz? Skuteczny przekaz zaleceń zdrowotnych. Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58 Numer 2 (222), p. 238-254, pa. 2015. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6037/>. Date accessed: 07 pa. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.019.4129.