Jak cytować publikację

Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie

Format cytowania:
PUCHALSKI, Krzysztof. Potoczne myślenie o zdrowiu i chorobie. Zeszyty Prasoznawcze, 2015, Tom 58 Numer 2 (222), p.  255-275, pa. 2015. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2015/2-(222)/art/6038/>. Date accessed: 07 pa. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.15.020.4130.