Jak cytować publikację

„Black Mirror”. Niefuturystyczna dystopia technologiczna i medialna

Format cytowania:
CAłEK, Agnieszka. „Black Mirror”. Niefuturystyczna dystopia technologiczna i medialna. Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59 Numer 1 (225), p. 166-181, cze. 2016. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2016/1-225/art/7494/>. Date accessed: 29 cze. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/2299-6362PZ.16.012.5189.