Jak cytować publikację

Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce

Format cytowania:
STęPIńSKA, Agnieszka; ADAMCZEWSKA, Kinga; NAROżNA, Dominika; JURGA-WOSIK, Ewa; SECLER, Bartłomiej. Zmiany motywów wyboru zawodu dziennikarskiego w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze, 2016, Tom 59 Numer 2 (226), p. 393-407, lis. 2016. ISSN 2299-6362. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zeszyty-Prasoznawcze/2016/2-226/art/8179/>. Date accessed: 07 lis. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/22996362PZ.16.026.5430.