Jak cytować publikację

Improving Utilization of Lexical Knowledge in Natural Language Inference

Format cytowania:
CHłęDOWSKI, Jakub; WESOłOWSKI, Tomasz; JASTRZęBSKI, Stanisław. Improving Utilization of Lexical Knowledge in Natural Language Inference. Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, p. 143-153, cze. 2018. ISSN 2083-8476. Available at: <https://www.ejournals.eu/Schedae-Informaticae/2018/Volume-27/art/13934/>. Date accessed: 28 cze. 2018 doi:https://doi.org/10.4467/20838476SI.18.011.10416.