Jak cytować publikację

Michał Borwicz in Kraków from 1911 to 1939. Introduction to the Issue

Format cytowania:
GąSIOROWSKI, Stefan. Michał Borwicz in Kraków from 1911 to 1939. Introduction to the Issue. Scripta Judaica Cracoviensia, 2019, Volume 17, p. 95-104, gru. 2019. ISSN 2084-3925. Available at: <https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/2019/Volume-17/art/16798/>. Date accessed: 30 gru. 2019 doi:https://doi.org/10.4467/20843925SJ.19.009.12232.