Jak cytować publikację

The Image of the Fragile Ashkenazi Jew

Format cytowania:
FREILICH, Miri. The Image of the Fragile Ashkenazi Jew. Scripta Judaica Cracoviensia, 2019, Volume 17, p. 1-8, gru. 2019. ISSN 2084-3925. Available at: <https://www.ejournals.eu/Scripta-Judaica-Cracoviensia/2019/Volume-17/art/16806/>. Date accessed: 30 gru. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20843925SJ.19.001.12224.