Jak cytować publikację

The consumption of non-alcoholic beverages and the occurrence of dental erosion among a group of adults visiting dental practices in Krakow

Format cytowania:
PI&OACUTE;RECKA, Beata; SOBCZAK, Patrycja; MUSZYńSKA, Bożena; JAGIELSKI, Paweł; SCHLEGEL-ZAWADZKA, Małgorzata. The consumption of non-alcoholic beverages and the occurrence of dental erosion among a group of adults visiting dental practices in Krakow. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16 Numer 4, p. 222-231, mar. 2019. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2018/Tom-16-zeszyt-4/art/13921/>. Date accessed: 29 mar. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.18.025.10563.