Jak cytować publikację

Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST

Format cytowania:
GAJDA, Krzysztof; K&OACUTE;ZKA, Maria; BRZYSKI, Piotr; GABRYś, Teresa; PRZEWOźNIAK, Lucyna; CISEK, Maria; OGAREK, Maria; KSYKIEWICZ-DOROTA, Anna; BRZOSTEK, Tomasz. Wpływ struktury zatrudnienia personelu i wybranych czynników organizacyjnych szpitala na wskaźnik zgonów pacjentów hospitalizowanych w szpitalach polskich uczestniczących w projekcie RN4CAST. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10 Numer 4, p. 49-57, cze. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-4/art/1437/>. Date accessed: 27 cze. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.13.031.1179.