Jak cytować publikację

Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST

Format cytowania:
K&OACUTE;ZKA, Maria; GABRYś, Teresa; BRZYSKI, Piotr; OGAREK, Maria; CISEK, Maria; PRZEWOźNIAK, Lucyna; KSYKIEWICZ-DOROTA, Anna; GAJDA, Krzysztof; BRZOSTEK, Tomasz. Wybrane czynniki determinujące ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w szpitalach pełniących stały dyżur. Wyniki projektu RN4CAST. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10 Numer 4, p. 30-40, cze. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-4/art/1439/>. Date accessed: 27 cze. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.029.1177.