Jak cytować publikację

Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce

Format cytowania:
PRZEWOźNIAK, Lucyna; K&OACUTE;ZKA, Maria; CISEK, Maria; GAJDA, Krzysztof; BRZYSKI, Piotr; OGAREK, Maria; GABRYś, Teresa; BRZOSTEK, Tomasz. Organizacja i zakres badań RN4CAST (Registered Nurse Forecasting) dotyczących planowania zatrudnienia w pielęgniarstwie w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom10 Numer 4, p. 19-29, cze. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-4/art/1440/>. Date accessed: 27 cze. 2013 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.13.028.1176.