Jak cytować publikację

Wsparcie społeczne, sieci a nierówności w stanie zdrowia w wieku starszym na przykładzie umieralności i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia

Format cytowania:
TOBIASZ-ADAMCZYK, Beata. Wsparcie społeczne, sieci a nierówności w stanie zdrowia w wieku starszym na przykładzie umieralności i jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9 Numer 2, p. 119-126, lip. 2012. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2011/Tom-9-zeszyt-2/art/1455/>. Date accessed: 15 lip. 2012 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.11.024.0561.