Jak cytować publikację

Long-term care provision in Europe: Results of a desk research study 

Format cytowania:
MANOLOVA, Slavena; PAVLOVA, Milena; TAMBOR, Marzena; STEPURKO, Tetiana; GROOT, Wim. Long-term care provision in Europe: Results of a desk research study . Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, Tom 17 Numer 3, p. 119-130, lis. 2019. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2019/Tom-17-zeszyt-3/art/16468/>. Date accessed: 29 lis. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.19.014.11971.