Jak cytować publikację

Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich

Format cytowania:
FURMAN, Maciej; KOWALSKA-BOBKO, Iwona; SOWADA, Christoph. Działania władz publicznych w zakresie zwalczania pandemii COVID-19 w wybranych krajach europejskich. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 2, p. 176-184, pa. 2020. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-2/art/17742/>. Date accessed: 14 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.017.12770.