Jak cytować publikację

Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne

Format cytowania:
MROżEK-GąSIOROWSKA, Magdalena A. Świadczenia rehabilitacji medycznej w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Zagadnienia regulacyjne i organizacyjne. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 2, p. 165-175, pa. 2020. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-2/art/17743/>. Date accessed: 14 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.016.12769.