Jak cytować publikację

Wymogi i nakazy dotyczące noszenia masek ochronnych

Format cytowania:
BADORA-MUSIAł, Katarzyna. Wymogi i nakazy dotyczące noszenia masek ochronnych. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 2, p. 155-164, pa. 2020. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-2/art/17744/>. Date accessed: 14 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.015.12768.