Jak cytować publikację

Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 – różne perspektywy wykonywania zawodu

Format cytowania:
GNIADEK, Agnieszka; NAWARA, Weronika; PADYKUłA, Marlena; MALINOWSKA-LIPIEń, Iwona. Polska pielęgniarka w czasie pandemii zakażeń SARS-CoV-2 – różne perspektywy wykonywania zawodu. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 2, p. 149-154, pa. 2020. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-2/art/17745/>. Date accessed: 14 pa. 2020 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.014.12767.