Jak cytować publikację

Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej

Format cytowania:
WłODARCZYK, Włodzimierz C. Uwagi o pandemii COVID-19 w Polsce. Perspektywa polityki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 2, p. 126-148, pa. 2020. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/202/Tom-18-zeszyt-2/art/17746/>. Date accessed: 14 pa. 2020 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.20.013.12766.