Jak cytować publikację

Politycy i eksperci – Polska i USA w obliczu pandemii COVID-19

Format cytowania:
BADORA-MUSIAł, Katarzyna; DUSZA, Dominika. Politycy i eksperci – Polska i USA w obliczu pandemii COVID-19. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 3, p. 202-221, sie. 2021. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-3/art/20123/>. Date accessed: 15 sie. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.022.14139.