Jak cytować publikację

Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia

Format cytowania:
IłOWIECKA, Katarzyna; LIPSKA, Iga; RAULINAJTYS-GRZYBEK, Monika; BYSZEK, Katarzyna; WIęCKOWSKA, Barbara. Model funkcjonalny HB-HTA z koordynującą rolą Narodowego Funduszu Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 287-297, gru. 2021. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-4/art/20126/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.032.14276.