Jak cytować publikację

Analiza możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) na podstawie modelu z koordynującą rolą niezależnej organizacji zewnętrznej

Format cytowania:
BOCHENEK, Tomasz; SOBCZAK, Alicja; SZPLIT, Dariusz; SMOLEń, Agata; TYBIńKOWSKA, Anna; FARKOWSKI, Michał F. Analiza możliwości wdrożenia szpitalnej oceny technologii medycznych (HB-HTA) na podstawie modelu z koordynującą rolą niezależnej organizacji zewnętrznej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 259-270, gru. 2021. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-4/art/20129/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.029.14273.