Jak cytować publikację

Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce

Format cytowania:
GAłąZKA-SOBOTKA, Małgorzata; FURMAN, Maciej; KOWALSKA-BOBKO, Iwona. Identyfikacja kluczowych podmiotów i ich ról oraz możliwości i barier dla wdrożenia koordynacji regionalnej procesu HB-HTA w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2020, Tom 18 Numer 4, p. 247-258, gru. 2021. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2020/Tom-18-zeszyt-4/art/20130/>. Date accessed: 31 gru. 2021 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.20.028.14272.