Jak cytować publikację

Wpływ wydatków typu out-of-pocket na sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia

Format cytowania:
HERMANOWSKI, Tomasz; SZAFRANIEC-BURYłO, Sylwia I.; CEGłOWSKA, Urszula. Wpływ wydatków typu out-of-pocket na sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11 Numer 1, p. 100-106, lut. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-11-2013/Tom-11-zeszyt-1/art/2111/>. Date accessed: 28 lut. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.010.1620.