Jak cytować publikację

Availability and quality of data on drug policy and management  of access to reimbursed medicinal products in the United Kingdom, Denmark, Germany, Italy and Poland

Format cytowania:
HERMANOWSKI, Tomasz; SZAFRANIEC-BURYłO, Sylwia I.; KRANCBERG, Aleksandra N.; DULęBA, Dominika; CEGłOWSKA, Urszula. Availability and quality of data on drug policy and management  of access to reimbursed medicinal products in the United Kingdom, Denmark, Germany, Italy and Poland. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11 Numer 1, p. 89-99, lut. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-11-2013/Tom-11-zeszyt-1/art/2112/>. Date accessed: 28 lut. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.009.1619.