Jak cytować publikację

Tematyka i dynamika piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowotnych w latach 2000-2012, na podstawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej

Format cytowania:
NIEDźWIEDZKA, Barbara; WITKOWSKI, Michał; CIANCIARA, Dorota. Tematyka i dynamika piśmiennictwa w dziedzinie zdrowia publicznego i usług zdrowotnych w latach 2000-2012, na podstawie analizy zawartości Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10 Numer 3, p. 195-209, lut. 2013. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-3/art/2138/>. Date accessed: 19 lut. 2013 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.13.021.1169.