Jak cytować publikację

Health Care Resource Utilization after Acute Ankle Sprains

Format cytowania:
BIELSKA, Iwona A.; PICKETT, William; BRISON, Robert; BROUWER, Brenda; JOHNSON, Ana P. Health Care Resource Utilization after Acute Ankle Sprains. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10 Numer 2, p. 106-110, lut. 2012. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-10-2012/Tom-10-zeszyt-2/art/2148/>. Date accessed: 19 lut. 2012 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.12.013.0900.