Jak cytować publikację

ASPHER in the Ukraine war: An ethical mission

Format cytowania:
LOPES, Henrique. ASPHER in the Ukraine war: An ethical mission. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2022, Tom 20 Numer 1, p. 11-13, gru. 1901. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2022/Tom-20-zeszyt-1/art/22187/>. Date accessed: 25 pa. 2022 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.22.004.16430.