Jak cytować publikację

Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej

Format cytowania:
GOLINOWSKA, Stanisława; TAMBOR, Marzena; SOWADA, Christoph. Wprowadzenie dopłat pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – opinie głównych uczestników polskiego systemu opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8 Numer 1, p. 54-61, sty. 2010. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-8-2010/Tom-8-zeszyt-1/art/2513/>. Date accessed: 01 sty. 2010 doi:.