Jak cytować publikację

Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia

Format cytowania:
WłODARCZYK, Włodzimierz Cezary; KOWALSKA, Anna; MOKRZYCKA, Anna. Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8 Numer 2, p. 4-29, cze. 2010. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-8-2010/Tom-8-zeszyt-2/art/2522/>. Date accessed: 01 cze. 2010 doi:.