Jak cytować publikację

Perspektywy sondażu deliberatywnego jako innowacji w polityce zdrowotnej

Format cytowania:
ZABDYR-JAMR&OACUTE;Z, Michał. Perspektywy sondażu deliberatywnego jako innowacji w polityce zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8 Numer 2, p. 30-46, cze. 2010. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-8-2010/Tom-8-zeszyt-2/art/2523/>. Date accessed: 01 cze. 2010 doi:.