Jak cytować publikację

Picie alkoholu przez piętnastoletnią młodzież a praktyki wychowawcze rodziców

Format cytowania:
OKULICZ-KOZARYN, Katarzyna; RADUJ, Joanna; BORUCKA, Anna. Picie alkoholu przez piętnastoletnią młodzież a praktyki wychowawcze rodziców. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 1, p. 99-108, gru. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-1/art/3938/>. Date accessed: 02 gru. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.011.2903.