Jak cytować publikację

Wsparcie społeczne a postrzeganie innych elementów środowiska szkolnego  przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi

Format cytowania:
MAłKOWSKA-SZKUTNIK, Agnieszka. Wsparcie społeczne a postrzeganie innych elementów środowiska szkolnego  przez uczniów zdrowych i z chorobami przewlekłymi. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 1, p. 90-98, gru. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-1/art/3939/>. Date accessed: 02 gru. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.010.2902.