Jak cytować publikację

Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych

Format cytowania:
KOZIOł-KOZAKOWSKA, Agnieszka; PI&OACUTE;RECKA, Beata; SCHLEGEL-ZAWADZKA, Małgorzata. Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 1, p. 82-89, gru. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-1/art/3940/>. Date accessed: 02 gru. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.009.2901.