Jak cytować publikację

Poziom witaminy D u dzieci otyłych przed i po wprowadzeniu programu  leczniczego

Format cytowania:
GAJEWSKA, Joanna; KLEMARCZYK, Witold; AMBROSZKIEWICZ, Jadwiga; CHEłCHOWSKA, Magdalena; OłTARZEWSKI, Mariusz; WEKER, Halina. Poziom witaminy D u dzieci otyłych przed i po wprowadzeniu programu  leczniczego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 1, p. 75-81, gru. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-1/art/3941/>. Date accessed: 02 gru. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.008.2900.