Jak cytować publikację

Ocena prewencji przemocy wobec dziecka w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego

Format cytowania:
MALINOWSKA-CIEśLIK, Marta; ZABDYR-JAMR&OACUTE;Z, Michał; BALCERZAK, Bartosz; ŚCIBOR, Monika. Ocena prewencji przemocy wobec dziecka w Polsce z perspektywy zdrowia publicznego. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 1, p. 3-16, gru. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-1/art/3948/>. Date accessed: 02 gru. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.001.2893.