Jak cytować publikację

Funkcjonowanie i znaczenie rad nadzorczych przy niepublicznych szpitalach samorządowych

Format cytowania:
KAUTSCH, Marcin; STER, Mirosława. Funkcjonowanie i znaczenie rad nadzorczych przy niepublicznych szpitalach samorządowych. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, p. 153-162, pa. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-2/art/4098/>. Date accessed: 23 pa. 2014 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.017.3109.