Jak cytować publikację

Koordynacja podaży usług szpitalnych – doświadczenia międzynarodowe a sytuacja w Polsce

Format cytowania:
DUBAS-JAK&OACUTE;BCZYK, Katarzyna. Koordynacja podaży usług szpitalnych – doświadczenia międzynarodowe a sytuacja w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, p. 116-128, pa. 2014. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-2/art/4102/>. Date accessed: 23 sty. 2014 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.013.3105.