Jak cytować publikację

Źródła finansowania opieki zdrowotnej

Format cytowania:
GOLINOWSKA, Stanisława; TAMBOR, Marzena. Źródła finansowania opieki zdrowotnej. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, p. 205-217, cze. 2015. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-3/art/5038/>. Date accessed: 30 cze. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.022.3440.