Jak cytować publikację

Ocena proponowanych zmian w finansowaniu opieki onkologicznej jako reorientacja paradygmatu w systemie ochrony zdrowia w Polsce

Format cytowania:
WIęCKOWSKA, Barbara; DAGIEL, Janusz; TOLARCZYK, Andrzej. Ocena proponowanych zmian w finansowaniu opieki onkologicznej jako reorientacja paradygmatu w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, p. 271-283, cze. 2015. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-3/art/5044/>. Date accessed: 30 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.028.3446.