Jak cytować publikację

Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń

Format cytowania:
MOKRZYCKA, Anna; KOWALSKA, Iwona; BADORA-MUSIAł, Katarzyna; ROGALA, Maciej. Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, p. 284-296, cze. 2015. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/Tom-12-2014/Tom-12-zeszyt-3/art/5045/>. Date accessed: 30 cze. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.14.029.3447.