Jak cytować publikację

Badania epidemiologiczne i działania interwencyjne dotyczące palenia tytoniu w Polskim Projekcie 400 Miast

Format cytowania:
ZDROJEWSKI, Tomasz. Badania epidemiologiczne i działania interwencyjne dotyczące palenia tytoniu w Polskim Projekcie 400 Miast. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2009, Tom 7 Numer 2, p. 116-119, sty. 1970. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2009/Tom-7-zeszyt-2/art/5438/>. Date accessed: 28 wrz. 2015 doi:.