Jak cytować publikację

The false dichotomy between prevention and tratment and why it needs to be addressed

Format cytowania:
BATCHELOR, Paul. The false dichotomy between prevention and tratment and why it needs to be addressed. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, p. 135-140, lis. 2015. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2015/Tom-13-zeszyt-2/art/5951/>. Date accessed: 20 lis. 2015 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.013.4316.