Jak cytować publikację

Spożycie warzyw i owoców a prawidłowość sposobu żywienia pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

Format cytowania:
ANYżEWSKA, Anna; WAWRZYNIAK, Agata; WOźNIAK, Agnieszka; KROTKI, Monika; G&OACUTE;RNICKA, Magdalena. Spożycie warzyw i owoców a prawidłowość sposobu żywienia pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 2, p. 216-222, lis. 2015. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2015/Tom-13-zeszyt-2/art/5961/>. Date accessed: 20 lis. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.15.022.4325.