Jak cytować publikację

Trening zdrowotny jako element systemowej terapii nadwagi

Format cytowania:
KAłWA, Małgorzata; ROMANOWSKA-TOłłOCZKO, Anna; STEFANIAK, Tadeusz. Trening zdrowotny jako element systemowej terapii nadwagi. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, p. 397-409, cze. 2016. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2015/Tom-13-zeszyt-4/art/7323/>. Date accessed: 22 cze. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.15.041.5468.