Jak cytować publikację

Implementation of the XDS in electronic medical data interchange

Format cytowania:
KIELAR, Mariusz; GAJDA, Krzysztof; TRąBKA, Wojciech; ROMASZEWSKI, Artur. Implementation of the XDS in electronic medical data interchange. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 2, p. 147-155, pa. 2016. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2016/Tom-14-zeszyt-2/art/8023/>. Date accessed: 24 pa. 2016 doi:http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.16.018.5580.