Jak cytować publikację

Analysis of costs of diabetes in Poland in 2012 and 2013

Format cytowania:
MOćKO, Paweł; KAWALEC, Paweł; MALINOWSKI, Krzysztof. Analysis of costs of diabetes in Poland in 2012 and 2013. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2016, Tom 14 Numer 3, p. 194-203, lis. 2016. ISSN 2084-2627. Available at: <https://www.ejournals.eu/Zdrowie-Publiczne-i-Zarzadzanie/2016/Tom-14-zeszyt-3/art/8099/>. Date accessed: 30 lis. 2016 doi:https://doi.org/10.4467/20842627OZ.16.022.5891.